راهنمای سفر به شهرهای پاریس و نیس فرانسه

شنبه روز اول

ساعت 12 حرکت به سمت فرودگاه ساعت 13 فرودگاه ساعت 16 بعد از انجام کارهای خروجی پرواز به سمت استانبول با هواپیمایی ترکیش

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

ساعت 20 استانبول ساعت 21 پرواز به سمت فرودگاه شارلز دوگل پاریس ، ساعت 24 رسیدن به پاریس ، ساعت 1 گرفتن بار و خروج از فرودگاه و به سمت هتل با تاکسی

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

یکشنبه روز دوم

بعد از صبحانه در هتل ، پیاده روی در خیابان منتهی به برج ایفل از سمت جنوب به شمال و گذر از میان پارک

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

ناهار ساندویچ کنار رودخانه سن شمال برج ایفل پایین برج

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

گردش در خیابانهای پاریس با اتوبوس گردشگری اوپن تور

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

موزه موسیقی پاریس که چند جوان جلوی آن می نواختند و مردم تماشا می کردند.

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس  راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس  راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

پل قفلهای عشقهای ابدی

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

میدان کنکورد ابتدای خیابان شانزالیزه از سمت شرق

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

خیابان شانزالیزه

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

دفتر ایران ایر در خیابان شانزالیزه

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

میدان پیروزی ابتدای خیابان شانزالیزه از سمت غرب

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

بازگشت اتوبوس توریستی به برج ایفل در انتهای روز

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

دوشنبه روز سوم

صبح بعد از صبحانه در هتل خرید بلیت قطار پاریس نیس 112 یورو برای روز جهارشنبه از ایستگاه قطار

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

کلیسای نوتردام

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

کاخ دادگستری کنار رودخانه سن

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

موزه لوور کنار رودخانه سن ناهار رستوران داخل موزه یه ساندویچ کوچک

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

بخش ایران موزه لوور

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

انتهای روز پایان بازدید از لوور

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

سه شنبه روز چهارم

صبح بعد از صبحانه پارک لوگزامبورگ پیاده روی درحالی که همه درحال دویدن بودن

امروز 11 نوامبر تعطیل رسمی فرانسویها بود به یاد پایان جنگ جهانی

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

آخرین گشت و گذار در خیابانهای پاریس تا انتهای روز

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس  راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

چهارشنبه روز پنجم

بستن چمدانها بعد از صبحانه در هتل و حرکت به سمت ایستگاه قطار نیس Gare De Nice

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

ناهار رستوران داخل ایستگاه ، ساعت 4 حرکت به سمت نیس

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

ساعت 10 شب هتل در  نیس

پنجشنبه روز ششم

میدان اصلی شهر نیس

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

ساحل شهر نیس

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

خیابان اصلی شهر به سمت شمال با فروشگاه و مراکز خرید و رستوران

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

جاده ساحلی نیس

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

میدان اصلی

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

گشت و گذار در نیس تا انتهای روز

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

جمعه روز هفتم

بعد از صبحانه اتوبوس بین شهری به سمت شرق ، موناکو و مونت کارلو هر نفر یک و نیم یورو

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیسراهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

مونت کارلو

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس
راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

بعد از ناهار دو ساعت با اتوبوس بین شهری به سمت غرب شهر کن

راهنمای سفر به فرانسه ، پاریس و نیس

انتهای روز از شهر کن به نیس

شنبه روز هشتم

بستن چمدان و رفتن به فرودگاه نیس پرواز به استانبول و خرید در مرکز خرید فروم استانبول انتهای شب پرواز به سمت تهران

سفر نامه مصور از شهرهای پاریس و نیس فرانسه was last modified: سپتامبر 29th, 2015 by کانتر شماره یازده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.