در پرواز های داخلی هواپیمایی آتا وزن بار مجاز رایگان برای مسافران ۲۰ کیلوگرم می باشد.

 

مقدار بار مجاز برای هواپیمایی آتا was last modified: شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۶ by کانتر شماره یازده