در پرواز های داخلی هواپیمایی آسمان وزن بار مجاز رایگان برای مسافران ۲۰ کیلوگرم می باشد.

 

مقدار بار مجاز برای هواپیمایی آسمان was last modified: شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۶ by کانتر شماره یازده