در پرواز های داخلی هواپیمایی اترک وزن بار مجاز رایگان برای مسافران ۲۰ کیلوگرم می باشد.

 

مقدار بار مجاز برای هواپیمایی اترک was last modified: سپتامبر 7th, 2017 by کانتر شماره یازده