در پرواز های داخلی هواپیمایی نفت وزن بار مجاز رایگان برای مسافران ۲۰ کیلوگرم می باشد.

 

مقدار بار مجاز برای هواپیمایی نفت was last modified: سپتامبر 7th, 2017 by کانتر شماره یازده